Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym potrzebują taniego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod odnośnie do ceny i jakości produkt z wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCPW ramach ubezpieczenia ochroną otoczona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie albo utratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym .

Ponadto ochroną mogą być objęte:

  • niezbędne koszty osłony prawnej i koszty sądowe
  • koszty, jakie przewoźnik poniósł by zmniejszyć rozmiary szkody ewentualnie udaremniać jej wystąpieniu
  • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku produktu względnie jego przechowywania

Odpowiedzialność może być również poszerzona o:

  • szkody powstałe w materiałach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
  • szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
  • szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,
  • straty powstałe w trakcie transportu przesyłek zwiększonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.

Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp

 

Przepisy dotyczące usług świadczonych za pomocą przewoźników na terenie Polski wynikają wyraźnie z Prawa przewozowego.

Ustawa jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju punkt załadunku i rozładunku znajduje się na terenie naszego kraju.Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym przewozie drogowym przesyłek. Konwencja ma zastosowanie w usługach transportu drogowego towarów, obojętnie zamieszkania pod warunkiem że lokalizacja nadania przesyłki i lokalizacja dostawy znajdują się w różnych państwach oraz co najmniej jeden z nich jest państwem jaki dołączył do konwencji.Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP innymi słowy oc przewoźnika pojedyncze zakłady ubezpieczeń dodatkowo stosują zredukowania zakresów swojej odpowiedzialności wyznaczając jakiego rodzaju ryzyka są wykluczone z zakresu początkowego ubezpieczenia. Zazwyczaj wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w następstwie rozboju i rabunku tranzytu materiałów niebezpiecznych lub podwyższonego ryzyka, czy postoju samochodu poza parkingami strzeżonymi.

Jako multiagencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede w zasadziew których w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP wkłady własne są zniesione. Standardowo polisy obejmują zarówno większość podstawowych niebezpieczeństw – kradzież ładunku, jego utratę lub zepsucie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora OCP lub OCS krajowego w większości wypadków najczęstszym poszerzeniem wiążącym się z dodatkową opłatą jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt bądź leków.

5.00 avg. rating (99% score) - 7895 votes