Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe umożliwiają pełną ochronę ładunków (cargo), wożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego oraz żeglugi śródlądowej.Konsument ma również możliwość zakupu ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych szkód przewożonych towarów. Ubezpieczenie transportowe jest skierowane dla przedsiębiorców, którzy przewożą towary na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Polisa włącza mienie, jakie jest przewożone przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Transportowane mienie może podlegać zabezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje straty powstałe w konsekwencji zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Na domiar tego majątek może być ubezpieczone w podobny sposób od szkód powstałych podczas załadunku bądź rozładunku.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes