Tag Archives: ubezpieczenie dla firm transportowych

Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe umożliwiają pełną ochronę ładunków (cargo), wożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego oraz żeglugi śródlądowej.Konsument ma również możliwość zakupu ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych szkód przewożonych towarów. Ubezpieczenie transportowe jest skierowane dla przedsiębiorców, którzy przewożą towary na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego

Read More